O nas

Jesteśmy grupą dziecięco – młodzieżową, która powstała przy parafii św. Stanisława BM w Smęgorzowie. Inicjatorką rozpoczęcia naszej działalności była katechetka P. Anna Krawczyk, która za zgodą Księdza Proboszcza Bogdana Lebryka zaprosiła  do szkoły Siostry z Dąbrowy Tarnowskiej (s. Beatę Białkowską i s. Magdalenę Rybak) na lekcje religii. Siostry Szarytki  opowiedziały nam o wielkim pragnieniu Matki Bożej.

„Pragnę, aby powstało Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryjnej, którym obiecuję wiele łask”.

Wiele osób (około 40)  z naszej szkoły odpowiedziało ochoczym sercem na to zaproszenie Maryi i 27.09.2011 r. przyszliśmy na pierwsze spotkanie do salki parafialnej. Stowarzyszenie, do którego przynależymy, ma swoje normy i zwyczaje, a swoim zasięgiem obejmuje wszystkie kraje na świecie.

Nasze spotkania odbywają się   systematycznie co tydzień:

w każdy poniedziałek i środy e grupach wiekowych  w salce parafialnej .   

Grupa najstarsza  w poniedziałki (VII, gimnazjum i starsi )- 16.30

w środy grupa średnia (klasy IV-VI)- 16.00

i w środy o godz.15.00 grupa najmłodsza (nowi członkowie od przedszkola do V klasy).

Na spotkaniach wspólnie modlimy się, rozmawiamy na różne tematy, uczymy się nowych piosenek i bierzemy aktywny udział w uroczystościach parafialnych.

Staramy się też lepiej poznać Maryję i naśladować Ją w naszym codziennym życiu.

W wakacje, ferie zimowe i nie tylko, nasze Siostry organizują różne wyjazdy wypoczynkowo-rekolekcyjne, ogniska i zabawy, np. karnawałowe. Wszyscy razem czujemy się jak jedna wielka rodzina, bo Maryja jest naszą Matką.

Wraz z Maryją zapraszamy wszystkich chętnych do naszej wspólnoty !!!

Dnia 20 czerwca 1847 roku Stowarzyszenie zostało zatwierdzone przez Piusa IX. Obecnie jest ono zarejestrowane w Papieskiej Radzie ds. Świeckich. W Polsce istnieje ono i działa od 1852 roku. W okresie powojennym, chociaż oficjalnie zostało rozwiązane, w miarę istniejących możliwości rozwijało swoją działalność pod opieką Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo i Sióstr Miłosierdzia. Do Stowarzyszenia należą dziewczęta i chłopcy, którzy chcą żyć duchem maryjnym i szerzyć cześć Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej.

logoW

 NASZE CELE

Celem wychowawczym, który pragniemy osiągnąć we wspólnocie jest upodobnienie się do Maryi i naśladowanie Tej, którą Sobór Watykański II nazywa najznakomitszym wzorem i świadectwem wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem. Uczestnicy, wybierając Maryję jako wzór osobowy i ideał własnego życia starają się kształtować w sobie Jej rysy przy wydatnej pomocy Grupy. Uczą się odpowiedzialności za otoczenie, prawidłowego kontaktu z bliźnimi i wyrabiają w sobie postawę służby, co warunkuje powstanie prawdziwej wspólnoty. Aktywne przeżywanie małej wspólnoty wyrabia poczucie odpowiedzialności za wspólnotę parafialną, za Kościół.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *