Get Adobe Flash player

O nas

Jesteśmy grupą dziecięco – młodzieżową, która powstała przy parafii św. Stanisława BM w Smęgorzowie. Inicjatorką rozpoczęcia naszej działalności była katechetka P. Anna Krawczyk, która za zgodą Księdza Proboszcza Bogdana Lebryka zaprosiła  do szkoły Siostry z Dąbrowy Tarnowskiej (s. Beatę Białkowską i s. Magdalenę Rybak) na lekcje religii. Siostry Szarytki  opowiedziały nam o wielkim pragnieniu Matki Bożej.

„Pragnę, aby powstało Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryjnej, którym obiecuję wiele łask”.

Wiele osób (około 40)  z naszej szkoły odpowiedziało ochoczym sercem na to zaproszenie Maryi i 27.09.2011 r. przyszliśmy na pierwsze spotkanie do salki parafialnej. Stowarzyszenie, do którego przynależymy, ma swoje normy i zwyczaje, a swoim zasięgiem obejmuje wszystkie kraje na świecie.

Nasze spotkania odbywają się   systematycznie co tydzień:

w każdy poniedziałek lub środę o 15.00  i  16.00 w salce parafialnej w  grupach wiekowych.   

Grupa najstarsza  w poniedziałki (VII, gimnazjum i starsi )- 16.00

w środy grupa średnia (klasy IV-VI)- 16.00

i w środy o godz.15.00 grupa najmłodsza (nowi członkowie od przedszkola do V klasy).

Na spotkaniach wspólnie modlimy się, rozmawiamy na różne tematy, uczymy się nowych piosenek i bierzemy aktywny udział w uroczystościach parafialnych.

Staramy się też lepiej poznać Maryję i naśladować Ją w naszym codziennym życiu.

W wakacje, ferie zimowe i nie tylko, nasze Siostry organizują różne wyjazdy wypoczynkowo-rekolekcyjne, ogniska i zabawy, np. karnawałowe. Wszyscy razem czujemy się jak jedna wielka rodzina, bo Maryja jest naszą Matką.

Wraz z Maryją zapraszamy wszystkich chętnych do naszej wspólnoty !!!

Dnia 20 czerwca 1847 roku Stowarzyszenie zostało zatwierdzone przez Piusa IX. Obecnie jest ono zarejestrowane w Papieskiej Radzie ds. Świeckich. W Polsce istnieje ono i działa od 1852 roku. W okresie powojennym, chociaż oficjalnie zostało rozwiązane, w miarę istniejących możliwości rozwijało swoją działalność pod opieką Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo i Sióstr Miłosierdzia. Do Stowarzyszenia należą dziewczęta i chłopcy, którzy chcą żyć duchem maryjnym i szerzyć cześć Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej.

logoW

 NASZE CELE

Celem wychowawczym, który pragniemy osiągnąć we wspólnocie jest upodobnienie się do Maryi i naśladowanie Tej, którą Sobór Watykański II nazywa najznakomitszym wzorem i świadectwem wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem. Uczestnicy, wybierając Maryję jako wzór osobowy i ideał własnego życia starają się kształtować w sobie Jej rysy przy wydatnej pomocy Grupy. Uczą się odpowiedzialności za otoczenie, prawidłowego kontaktu z bliźnimi i wyrabiają w sobie postawę służby, co warunkuje powstanie prawdziwej wspólnoty. Aktywne przeżywanie małej wspólnoty wyrabia poczucie odpowiedzialności za wspólnotę parafialną, za Kościół.